E-Roadbikes

Lapierre E-Sensium 5.2
Lapierre E-Sensium 5.2

Größe: M

Gewicht: 14,2 kg

Preis: € 3099,-

Farbe: Schwarz

Lapierre E-Sensium 200
Lapierre E-Sensium 200

Größe: XL

Gewicht: 15,1 kg

Preis: €2199,-

Orbea Vibe H10
Orbea Vibe H10

Größe: XL

Gewicht: ca.16,9 kg

Preis: €3399,-

BESV TRX Urban
BESV TRX Urban

Größe: 46 cm.

Gewicht : ca.24,9 kg

Shimano EP8 Motor 

85 Nm

504 Wh

Preis : €3499,-

Orbea Vibe H30 EQ

Größe: M & L

Preis: € 2799,-

Roadbikes